El Programa de Competència Social fou dissenyat per Robert Ross, de la Universitat d'Ottawa al Canadà, a finals dels anys vuitanta. Va ser introduït a Espanya pel professor Vicente Garrido Genovés de la Universitat de València. A les illes Canàries el responsable director del programa, des de l'any 1988, és el professor Manuel Segura Morales, del Departament de Psicologia Educativa, Evolutiva i Psicobiologia de la Universitat de La Laguna. Amb la seva col·laboració, va arribar a Catalunya i actualment hi ha grups de treball sobre Competències Socials a l'ICE de la UPC i al de la UAB, on s'engloba aquest projecte.

Des dels inicis el PCS s'ha impartit al professorat de bona part dels CEP de les illes i a força centres d'Educació Infantil, Primària, Secundària, Cicles Formatius i Batxillerat. Els resultats de millora de les habilitats socials i de les relacions socials entre l'alumnat que ha rebut aquest Programa han estat avaluades com molt positives i el professorat sol reacciona amb molt d'interès quan l'estudia.

Tornar a la presentació